Сайтът поддържа следните браузъри Internet Explorer 8+, Chrome, FireFox, Opera
Ако имате проблеми със зареждането на флаш анимацията, моля последвайте тази връзка за ВХОД